Privacy en cookiestatement

Inleiding

Bij VitaalFitBox VOF (hierna verder te noemen:“VitaalFitBox“) vinden we het enorm belangrijk om zorgvuldig en transparant met jouw gegevens om te gaan. In het Privacy Statement lees je welke gegevens door VitaalFitBox wordt gebruikt, wat we er mee doen en lees je wat jouw rechten zijn. In het Cookiestatement lees je meer over de cookies die VitaalFitBox plaatst en wat dit betekent.

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op alle gegevens die wij van onze (potentiële) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website en app verzamelen, opslaan of op andere wijze gebruiken.

Gegevens waarmee we je identificeren of gegevens die bij jou horen, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer worden persoonsgegevens genoemd. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van jouw persoonsgegevens genoemd.

Heb je na het lezen nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door VitaalFitBox? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice of stuur een mailtje naar info@VitaalFitBox.nl.

Privacy statement

Verwerken van jouw persoonsgegevens

VitalFitBox verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens zodra je klant wordt of bij een eenmalige bestelling van een maaltijdbox (zoals een proefbox). Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt, deelneemt aan een prijsvraag of meedoet aan een enquête verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Op het moment dat je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt kunnen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken.

VitalFitBox verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website of app. VitalFitBox verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling bij VitalFitBox, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

Wij verwerken je persoonsgegevens op de volgende momenten:


1. Aanmaken van een VitalFitBox-account
Wanneer je een VitalFitBox-account aanmaakt, vragen wij om een aantal persoonsgegevens waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen en om aanvullende diensten te leveren. Ook slaan we jouw persoonsgegevens op, zoals je gebruikersnaam en je wachtwoord voor je account, om je account veilig te houden tegen toegang door derde partijen. Voor het aanmaken van een account vragen we je om je e-mailadres met ons te delen en om een wachtwoord aan te maken.

Bij het aanmaken van het account en in de instellingen van je account kun je aangeven of je marketing van ons wilt ontvangen.


2. Verwerking van jouw bestelling bij VitalFitBox
VitalFitBoxverwerkt persoonsgegevens om je lidmaatschap te beheren, jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren en om de maaltijdbox bij jou te bezorgen.

Lidmaatschap beheren
Nadat je een account hebt aangemaakt (meer over het aanmaken van een account onder 1. Aanmaken van een VitalFitBoxaccount) kunnen wij je lidmaatschap beheren.

Uitvoering en bezorging van jouw maaltijdbox
Als je klant wordt bij VitalFitBoxof een eenmalige maaltijdbox bestelt, verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel geboortedatum en betaalgegevens en overige informatie die nodig is om jouw maaltijdbox te bezorgen. Ook verzamelen we gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en je maaltijdvoorkeuren. Voorafgaand aan de bezorging verwerken we jouw persoonsgegevens voor het samenstellen van jouw maaltijdbox, bijvoorbeeld voor het afdrukken van de receptkaarten.

Daarnaast vragen we om jouw telefoonnummer zodat we je kunnen bereiken als dit nodig is, bijvoorbeeld bij de bezorging. We gebruiken jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de bezorging en de inhoud van jouw box. Wil je ook marketingberichten ontvangen? Bij het aanmaken van het account en in de instellingen van je account kun je aangeven of je marketing van ons wilt ontvangen.

Om een maaltijdbox bij VitalFitBoxte bestellen moet je 18 jaar of ouder zijn. Wij verzamelen daarom geen persoonsgegevens van minderjarigen voor het leveren van de maaltijdboxen.
Betaling van je bestelling
We verwerken jouw betaalgegevens via de payment service provider. De payment service provider is tevens verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens in dit verband.

Wanneer je betaling is mislukt, indien een betaalkaart bijna zal verlopen of bij andere transactionele zaken, kunnen we je een SMS sturen om je te herinneren aan de (voltooiing van de) betaling.


3. E-mailmarketing
Jouw e-mailadres wordt ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je e-mails van ons wilt ontvangen. Wij houden ook bij of je onze e-mails, zoals de nieuwsbrief, opent en waar je op klikt.

E-mails kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes en/of beoordelingen, tips & tricks voor in de keuken, updates en/of informatie over aanbiedingen en producten van VitalFitBox.

VitalFitBoxverstuurt je e-mails wanneer je:

-zelf hebt aangegeven e-mails van ons te willen ontvangen; of
-een bestelling hebt gedaan via VitalFitBox.

Als je onze e-mails niet meer wilt ontvangen, dan kan je te allen tijde je uitschrijven of je voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in je account.

 

 

 1. Overige marketingactiviteiten

  Social Media
  VitalFitBoxis actief op verschillende social media-kanalen, onder andere op Facebook, Snapchat en Instagram.

  Om ervoor te zorgen dat we onze klanten alleen relevante advertenties tonen, gebruiken we Facebook CustomAudiences (lijst methode). Hiervoor verzenden we gepseudonimiseerde e-mailadressen naar Facebook. De e-mailadressen worden voor verzending door middel van encryptie versleuteld, d.w.z. dat een hash-waarde wordt gevormd uit de e-mailadressen (een combinatie van verschillende letters en cijfers). Facebook kan deze hash-waarde vergelijken met bijbehorende hash-waarden van e-mailadressen van Facebookgebruikers. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen welke klanten ook Facebookgebruikers zijn en om gerichte reclame aan hen te tonen op Facebook. Wij baseren ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang. Je hebt te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken. Eventuele vragen of verzoeken kan je richten aan info@VitalFitBox.nl.

  Het kan zijn dat je advertenties ziet van VitalFitBoxomdat je cookies hebt geaccepteerd.

  Zie ons Cookie statement voor meer informatie over waarom je bepaalde advertenties op social media van VitalFitBoxte zien krijgt.

  5. Gebruik van de VitalFitBoxwebsite en app
  VitalFitBoxkan persoonsgegevens verwerken over het gebruik van onze website(s) en/of app. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals het door jou gebruikte IP-adres, de versie van het besturingssysteem dat je gebruikt, instellingen van het apparaat dat je gebruikt, alsmede gegevens over het daadwerkelijke gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

  Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, beoordelen, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening.

  Daarnaast plaatsen wij cookies als je onze website bezoekt. Zie voor meer informatie hierover het Cookiestatement.

  Als je de VitalFitBox-appwilt gebruiken, verzamelen wij jouw IP-adres, klantnummer, e-mailadres, voornaam en IDFA/AAID (advertising identifier). Deze persoonsgegevens zijn noozakelijk om de functies van onze app aan te bieden.

  Met de VitalFitBox-app worden cookies op jouw mobiele apparaat opgeslagen. Op het moment dat je een webpagina opent binnen de VitalFitBox-app, dan plaatsen wij alleen strikt-noodzakelijke cookies. Meer informatie over hoe VitalFitBoxmet cookies omgaat vind je in het Cookie Statement.

  6. Contact met VitalFitBoxvia de klantenservice
  We houden bij wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je onze klantenservice belt, nemen wij tevens het telefoongesprek op om onze service te verbeteren. Als je contact opneemt met onze klantenservice laten wij je aan het begin van het gesprek weten dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Opgenomen telefoongesprekken verwijderen we standaard na 3 maanden, tenzij we een wettelijke verplichting hebben om een gesprek langer te bewaren.

  We slaan je persoonsgegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken. In sommige gevallen is het mogelijk dat we genoodzaakt zijn om je account tijdelijk of blijvend te blokkeren, dit kan in ons belang zijn bijvoorbeeld in het geval van misbruik, wanbetaling of fraude.

  7. Contact met VitalFitBoxvia Whatsapp
  Je kan ook via Whatsapp met ons in contact treden. Als je gebruik maakt van WhatsApp zien we je gebruikersnaam en telefoonnummer en bewaren we de inhoud van de gesprekken om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en om onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

  VitalFitBoxis niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden verwerkt. Voor het gebruik van WhatsApp ben je akkoord gegaan met de voorwaarden van WhatsApp.

 1. Onderzoek, enquêtes en prijsvragen
  Het kan in ons belang zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken om de (recept)beoordelingen die je geeft op de website of de app te verwerken en om nader onderzoek te doen om jouw ervaring te kunnen verbeteren. Indien je een beoordeling achterlaat of ons feedback geeft, kan het in ons belang zijn om hierover contact met je op te nemen. Indien je dit soort berichten niet langer wilt ontvangen, kan je dit direct aangeven of door contact op te nemen met onze klantenservice.

  Ook verwerken we je persoonsgegevens indien je meedoet aan een enquête of een prijsvraag.

  9. Profilering
  We maken gebruik van de mogelijkheid van geautomatiseerde besluitvorming (zogenoemde profiling) om je gerichte advertenties en aanbiedingen te bieden die voor jou interessant en op maat gemaakt zijn. Voor dit doel worden bepaalde gegevens, zoals het aantal bestelde maaltijdboxen en het pauzeren van jouw maaltijdboxen automatisch verwerkt.

  10. Overig
  We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Om te voldoen aan de wet moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Ook voor fiscale doeleinden, zijn we verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigde belangen

Voor zover het in ons belang is om jouw persoonsgegevens te verwerken doen wij dit enkel indien dit noodzakelijk is en voor zover ons belang niet zwaarder weegt dan jouw rechten en vrijheden. In alle gevallen nemen wij redelijke stappen om te voorkomen dat jouw privacy onnodig wordt geschaad.


Jouw rechten

Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door VitalFitBoxworden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen. Als je ons vraagt of wij je niet meer willen benaderen via één van onze marketingkanalen (lees meer hierover onder 3. E-mailmarketing en onder 4. Overige marketingactiviteiten), moeten we je naam en andere relevante gegevens behouden om je van onze toekomstige marketing uit te kunnen sluiten.

Wissen van je persoonsgegevens
Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken.

In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat je een maaltijdbox bij ons hebt besteld en wij een fiscale bewaarplicht hebben.

Toestemming intrekken
Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan VitalFitBoxvoor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Gebruik maken van je rechten
Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact opnemen met onze klantenservice, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@VitalFitBox.nl.

VitalFitBoxis verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.


Hoe beveiligt VitalFitBoxjouw gegevens?

VitalFitBoxheeft maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. VitalFitBoxheeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen.


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Voor fiscale doeleinden zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens gedurende zeven jaar te bewaren.

Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.


Cookiestatement

Bij bezoek aan een website kan informatie over de browser worden opgeslagen of opgevraagd – meestal in de vorm van cookies. Deze informatie identificeert je gewoonlijk niet direct, maar kan je wel een meer gepersonaliseerde webervaring geven. Deze website van VitalFitBoxmaakt gebruikt van zulke cookies.

Cookies hebben onder andere als voordeel dat je niet steeds dezelfde informatie opnieuw hoeft in te vullen en ze helpen ons om het gebruik van onze websites inzichtelijk maken. Dit helpt ons met het verbeteren van onze websites.

Met cookies kan VitalFitBoxinformatie verzamelen of opslaan over het websitebezoek en over (het apparaat van) de gebruiker. Daarnaast kan VitalFitBoxdankzij cookies haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker maken. Wij plaatsen ook cookies om jou relevante advertenties op andere websites te laten tonen en zodat je onze content via social media kunt delen.

In dit Cookiestatement lees je wat voor soort cookies wij plaatsen en met welk doel, hoe je cookies kunt verwijderen en hoe je jouw cookievoorkeuren en instellingen kunt beheren. VitalFitBoxstreeft ernaar het Cookiestatement zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Een volledige lijst van de cookies op de VitalFitBoxwebsite vind je hier:


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies.

Cookies bij jouw eerste bezoek aan de VitalFitBoxwebsite

Bij je eerste bezoek aan onze website heb je de keuze om direct alle cookies te accepteren of om jouw voorkeuren te beheren via de cookie-instellingen. Omdat we jouw recht op privacy respecteren, kun je in de cookie-instellingen ervoor kiezen om sommige cookies niet te accepteren. Klik op de verschillende categorieën in de cookie-instellingen om meer te weten te komen en de standaardinstellingen te wijzigen. Het niet toestaan van sommige cookies kan invloed hebben op jouw ervaring van de website en de diensten die we kunnen aanbieden.


Liever geen cookies

Bij je eerste bezoek aan onze website heb je de keuze om direct alle cookies te accepteren of om jouw voorkeuren te beheren via de cookie-instellingen. Je kunt de keuzes altijd aanpassen via de instellingen in je browser.


Contactgegevens

VitalFitBoxis gevestigd aan de Nieuwe Lengeweg 93, 3194 DCRotterdam. VitalFitBoxis verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy- en Cookiestatement.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over dit Privacy- en Cookiestatement of het gebruik van jouw persoonsgegevens in het algemeen, dan horen wij dit graag. Je kan jouw vraag, opmerking of klacht richten aan VitalFitBoxper e-mail aaninfo@VitalFitBox.nl.

Tevens kan je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VitalFitBoxdoorgeven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van Privacy- & Cookiestatement

VitalFitBoxbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiestatement, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wet- of regelgeving. De laatste, actuele versie is te vinden via www.VitalFitBox.nl/about/privacy

Dit Privacy- en Cookiestatement is voor het laatst gewijzigd op 10november 2020.